Skip to main content
 • beste prijsgarantie
 • gratis offerte
 • flexibel
 • persoonlijke aandacht

Legservice

PLAATSEN VAN TAPIJTTEGELS

Business-floors.nl biedt u de mogelijkheid om de door u bestelde tapijttegels door ons te laten plaatsen. Business-floors.nl heeft een eigen plaatsingsdienst en derhalve kunnen we snel schakelen. Wij richten ons op de regio's Breda, Rotterdam, Eindhoven en Antwerpen. Bij grotere afstanden kunnen we kilometer vergoeding in rekening brengen. Alvorens de tapijttegels geplaatst worden doen we eerst een inspectie van de ondervloer. Het kan zijn dat de vloer eerst geegaliseerd moet worden alvorens er tapijttegels op te plaatsen. Na deze voorbereiding  brengen we anti-slip aan op de vloer en plaatsen we de tapijttegels. Wilt u hiervoor een afspraak maken, neem dan contact met ons op. Als extra service kunnen we eventueel de oude vloer(bedekking) verwijderen. 

LEGINSTRUCTIE TAPIJTTEGELS (Doe het Zelf)

Alvorens u zelf tapijttegels gaat plaatsen dienen de tegels tenminste 24 uur te worden geacclimatiseerd. De ondervloer moet hard, vlak, droog en proper zijn. Veeg en/of stofzuig de vloer indien nodig. Een tapijttegel mag absoluut niet op een vochtige ondergrond worden geplaatst. Indien dit het geval is, gelieve ons te raadplegen.

Tapijttegels kunnen geplaatst worden op

 • steen
 • keramische vloeren
 • hout
 • vinyl

maar beslist niet op

 • bestaand vasttapijt
 • ondertapijt
 • kurk

U heeft de volgende atributen nodig: een (bij voorkeur) Stanleymes, spatlijn, meetlint en liniaal. Op de achterkant van tapijttegels staat een pijl die de poolrichting aangeeft. Voor een gebruikelijk kamerbreed effect moeten alle tegels met de pijlen in dezelfde richting worden gelegd (Monolithic).
Andere mogelijkheden zijn Quarter Turn, Brick, Ashlar of Random (b.v. Really random van Heuga). Controleer altijd de verpakking of kapstok/stalenboek voor de juiste legrichting. Indien de tegels in een kleinere maat worden gesneden, zorg dan dat een pijl wordt gemarkeerd op de achterkant waar de pijl wegvalt.

legrichtingen tapijttegels

We raden u aan om beslist niet langs een wand te beginnen met leggen. Muren zijn niet helemaal recht en staan meestal haaks op elkaar. Als je niet recht begint zal dit het eindresultaat negatief beïnvloeden ! Bepaal het midden van de kamer door de lengte en de breedte van de kamer op te meten. Markeer iedere afmeting d.m.v. een spatlijn; het midden van de kamer is het punt waar de twee lijnen elkaar haaks snijden. Dit middelpunt is het punt waar moet worden begonnen met plaatsen.

Controleer voordat je begint met plaatsen hoeveel hele tegels en randtegels er nodig zijn van het midden tot aan de muren. Als blijkt dat je bij de muren met een erg smalle strook of met ongelijke stroken uitkomt, dan moet je wellicht het middelpunt iets verschuiven. Indien je een kalklijn trekt, zorg dan dat deze parallel loopt aan de muur. Meet vanaf de muur tot aan het andere einde van de kamer, markeer de punten op de vloer en trek de lijn tussen de punten. Doe dit voor zowel de lengte als de breedte. De vlakken die dan ontstaan, dienen haaks op elkaar te staan. De hoofdrijen worden bepaald door de positie van de kalklijnen die door het midden lopen.

Leg vanuit het middelpunt langs beide kalklijnen nauwkeurig en stevig een rij tegels zodat je twee rijen tegels krijgt die elkaar kruisen. Leg de eerste tegel in de hoek die gevormd wordt door de kruisende lijnen en ga door met het leggenvan de tegels langs de hoofdlijn tot aan de rand. Deze hoofdrijen kunnen bevestigd worden d.m.v. anti-slip of TacTiles (zie boven). Aan de randen moeten de tegels mogelijk gesneden worden. Draai de tegels om en meet deze nauwkeurig af op de achterkant. Gebruik het mes en een liniaal om de tegel via de achterkant door te snijden. Leg de randtegel met de fabrieksrand tegen de laatste hele tegel aan en met de snijrand tegen de muur. Als de hoofdrijen gelegd zijn, kun er begonnen worden met het een voor een opvullen van de vier ontstane vlakken.

Begin altijd vanuit het midden en werk regelmatig naar buiten toe richting de muren. Controleer bij de hoofdrijen regelmatig of de randen van de tegels langs de kalklijnen blijven liggen. Ga regelmatig met je vingers langs de randen om te controleren of de tegels exact op elkaar aansluiten. Let goed op dat de tegels nauw aansluiten met de ruggen tegen elkaar aan. Door losse naden gaan de tegels bewegen en zal de vloer er niet mooi uitzien.

INSTALLEREN VAN TAPIJT

De juiste methode bij het leggen van tapijt is niet alleen belangrijk voor het aanzien van het tapijt, maar zij beinvloedt eveneens de levensduur en de akoestische en thermische eigenschappen van het tapijt. De gekozen legmethode hangt af van het type tapijt, de te beleggen oppervlakte, de situatie van de ondervloer en de financiele mogelijkheden. Allereerst moet er een controle van de ondervloer plaatsvinden. Controleer of de ondervloer voldoende droog, vormvast, vlak en drukvast is.

Dan dient er sprake te zijn van een legplan. Let op de baanrichting. Let op of er sprake is van stukverf of garenverf. Er zijn 3 methoden van installeren van tapijt: losleggen, geheel of gedeeltelijk plakken of het spannen van tapijt. Bij particulier gebruik wordt het tapijt gelegd op een ondertapijt b.v. Egalsoft en bij projectmatig gebruik wordt het tapijt geheel verlijmd op de ondervloer.

INSTALLEREN VAN VINYL VLOERBEDEKKING

Voordat vinyl vloerbedekking wordt geinstalleerd dient er vooraf rekening te worden gehouden met de volgende zaken: de rol(len) dienen minimaal een dag voor het installeren op het werk te zijn afgeleverd i.v.m. acclimatiseren. De ondergrond moet spiegelglad zijn anders tekent de ondervloer door. Derhalve dient er altijd geegaliseerd te worden ! De baanrichting wordt steeds zodanig gelegd dat de naden naar het licht lopen. Bij strijklicht vallen deze minder op. De temperatuur van de ruimte dient minimaal 16 graden celsius te zijn. Kijk achter op het stalenboek of de betreffende vinyl wel of niet "gestort" dient te worden. Dit wordt aangegeven met een pijl. Het installeren van vinyl maar zeker linoleum dient ten alle tijde uitgevoerd te worden door een professionele vloerenlegger. Vinyl vloerbedekking is uitermate geschikt voor op vloerverwarming, de warmtedoorlatendheid is uitstekend. Novilon dient ten alle tijde te worden gelegd op fixeerlijm (anti-slip) en andere vinylsoorten worden geheel verlijmd. Indien dit niet gebeurd zal de vinylvloerbedekking op een gegeven moment bol komen te staan.  installeren vinyl vloerbedekking

Het passnijden van een vinylvloer.

 

INSTALLEREN VAN P.V.C. STROKEN

Net als vinyl banen dient een p.v.c. vloer gedurende 24 uur in de betreffende ruimte te liggen i.v.m. acclimatiseren. Ook dient er ten alle tijde te worden geegaliseerd alvorens de p.v.c. vloer wordt geinstalleerd. Indien er twijfel bestaat over eventuele restvocht of sowieso vocht in de ondervloer dient er een vochtmeting gedaan te worden. Als het % te hoog is mag er niet worden gelegd ! Het installeren van p.v.c. stroken dient gedaan te worden door een professionele vloerenlegger, click p.v.c. is eventueel zelf te installeren aangezien het principe van installeren hetzelfde is als laminaat. Er kan met een mes worden gesneden. Zagen is niet nodig. Gebruik altijd de door de fabrikant voorgeschreven ondervloer, deze dient vast en compact te zijn.

egaliseerwerkzaamheden    

Klaar voor egaliseerwerkzaamheden.

Opstook- en Afkoel protocol

Nadat er een p.v.c. vloer geinstalleerd is op een vloer met vloerverwarming dient het opstartprotocol strikt te worden opgevolgd. Onder vloerverwarming wordt een warmwaterleiding verstaan die in een vloer is opgenomen. De vloer moet boven die waterleiding minimaal 25mm dik zijn. In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen, kan scheurvorming ontstaan door thermische lengteveranderingen. Om dat risico zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk de vloerverwarming langzaam en met regelmaat op temperatuur te brengen. Scheuren ontstaan meestal niet in de opwarmfase maar in de afkoelfase. In feite is deze fase nog belangrijker dan de opwarmfase. Dus bij het afkoelen moet het juiste tempo worden aangehouden. Iedere eindgebruiker ontvangt het "opstart protocol" in PDF-formaat en wordt op de hoogte gebracht van de procedure.

Top 3 best verkochte tapijttegels

 1. Forbo Tessera serie
 2. Balsan Take a Walk
 3. Interface Composure

Top 3 best verkochte P.V.C

 1. Forbo Allura DR5
 2. HeBeTa Rhone XL Plank
 3. Balsan Symbiance LooseLay